Startują „Zielone Wyzwania”! Do wygrania sprzęt sportowy i treningi ze szkoleniowcami z Polskiego Związku Piłki Nożnej!

Czym są Zielone Wyzwania?

Jesienią, gdy całą Europę zalała druga fala pandemii koronawirusa, rozgrywki XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” musiały zostać odwołane. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo potencjalnych uczestników zmagań, Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie ze sponsorami Turnieju: głównym – marką Tymbark – oraz brązowym – firmą Electrolux – przygotował zastępczą koncepcję, mającą na celu pobudzić dzieci do sportowej aktywności i odciągnąć je od komputerów. W ten sposób powstały „Zielone Wyzwania”.

Szkoły podstawowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, kluby i inne podmioty prowadzące działalność sportową mogą wziąć udział w aktywnościach piłkarskich „Zielone Wyzwania”, odbywających się w sąsiedztwie Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Rejestracja przebiega tak jak w przypadku poprzednich edycji Turnieju – poprzez wpisanie nazwy podmiotu, danych kontaktowych oraz zgłaszanej liczby drużyn. Dodatkowym krokiem w rejestracji jest dołączenie do grupy Facebook „Zielone Wyzwania”, gdzie będą gromadzone materiały wideo z przebiegu zabawy.

Rejestracja jest otwarta przez cały okres, aż do zakończenia ostatniego wyzwania. Oznacza to, że do wyzwań można dołączyć w każdym momencie. W aktywnościach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy w kategoriach U8, U10 i U12, niezależnie od uprawnień ligowych i potwierdzeń w systemie Extranet

Pokaż swoje piłkarskie umiejętności i kreatywność
„Zielone Wyzwania” to piłkarskie wyzwania sprawdzające umiejętności i kreatywność. Rywalizacja w ramach „Zielonych Wyzwań” odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12 – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Podczas rejestracji, za którą odpowiadają trenerzy i nauczyciele, należy zgłosić podmiot i liczbę drużyn, które przystąpią do realizacji wyzwań. Po jej dokonaniu każdy z nich otrzyma wiadomość z instrukcją dołączenia do specjalnie utworzonej grupy na Facebooku. Od tego momentu to właśnie ta grupa będzie dla uczestników głównym źródłem informacji o inicjatywie oraz miejscem, w którym organizator będzie publikował wyzwania, gromadził filmiki z ich realizacją i ogłaszał wyniki. Trenerzy, którzy zapiszą swoje drużyny do zabawy otrzymają koszulki treningowe Nike.

Rejestracja, będąca pierwszym etapem „Zielonych Wyzwań”, rozpoczyna się 8 lutego i będzie otwarta również podczas etapu drugiego, czyli tytułowych wyzwań. Oznacza to, że dołączanie do zabawy będzie możliwe w każdym momencie jej trwania. Rejestracji należy dokonywać na stronie www.zpodworkanastadion.pl

W pierwszej dekadzie lutego, marca, kwietnia i maja Polski Związek Piłki Nożnej przedstawi treść nowego wyzwania. Podczas całej akcji czekają nas łącznie cztery zadania. Każde z nich będzie dostosowane do sytuacji i obostrzeń aktualnie panujących w Polsce. Podmioty, które będą miały taką możliwość – wykonają zadanie drużynowe. Dla pozostałych wyzwanie będzie miało charakter indywidualny. W takiej sytuacji do jego wykonania przystąpi wybrany reprezentant danej drużyny i to jego wykonanie będzie punktowane. Pozostali zawodnicy również biorą udział w zadaniu, a ich najciekawsze realizacje zostaną wyróżnione.
Stopień trudności poszczególnych wyzwań dostosowany będzie do danej kategorii wiekowej. Po ogłoszeniu treści wyzwania drużyny będą miały czas na przygotowanie się do niego i jego realizację. Za publikację wideo przedstawiającego wykonanie zadania przez swoją drużynę odpowiedzialny będzie jej trener lub nauczyciel. Nagranie należy udostępnić na wspomnianej grupie na Facebooku, w opisie podając nazwę drużyny, kategorię, w której ona rywalizuje oraz województwo, z którego pochodzi (np. #CZERWONEBIEDRONKI #U8CH #MAZOWIECKIE). Czas na realizację danego zadania będzie określany w momencie jego ogłoszenia i z całą pewnością nie przekroczy trzech tygodni.

Etapy Zielonych Wyzwań
Etap 1. Rejestracja

Zarejestruj swoją drużynę poprzez oficjalną stronę www.zpodworkanastadion.pl i dołącz do piłkarskiej zabawy. Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi, które przeprowadzą Cię przez formularz zgłoszeniowy oraz z regulaminem „Zielonych Wyzwań”.

Pamiętaj, aby dołączyć do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/zielonewyzwanie

Etap 2. Udział w wyzwaniach

Po zarejestrowaniu każda drużyna otrzymuje wyzwania do zrealizowania – jedno na dany miesiąc . Wyzwania podzielone są na dwa rodzaje:
• drużynowe – dla podmiotów, które mają możliwość wykonania zadania stacjonarnie,
• indywidualne – dla podmiotów, które mają możliwość wykonania zadania wyłącznie zdalnie (np. szkoły prowadzące zajęcia w trybie zdalnym).
Trener lub rodzic nagrywa krótki materiał wideo z realizacji zadania. Następnie trener publikuje nagranie na facebookowej grupie. Drużyny, oddzielnie chłopięce i dziewczęce, rywalizują ze sobą w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy wyzwań (24 drużyny) przechodzą do kolejnego etapu – treningów.

Etap 3. Treningi

W tym etapie zaplanowane są trzy dni treningów, połączonych z meczami kontrolnymi. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów współpracujących z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz pod obserwacją skautów. Treningi odbędą się w Warszawie, a zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt sportowy zapewni PZPN.

Nagrody
W każdym wyzwaniu głosami kapituły konkursowej nagradzane są pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. Nagrody przekazywane są podmiotom, które biorą udział w wyzwaniu.
• 1. miejsce – wyjazd na trening organizowany w Warszawie (pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) oraz sprzęt sportowy o wartości 2000 zł
• 2. miejsce – sprzęt sportowy o wartości 1500 zł
• 3. miejsce – zestaw dziesięciu piłek treningowych (rozmiar 4) firmy NIKE
Łącznie w „Zielonych Wyzwaniach” nagrodzone zostaną 72 podmioty. Pula nagród w całej zabawie to blisko 96 000 zł.

Regulamin:

ZIELONE_WYZWANIE_REGULAMIN.pdf