MZPN Podokręg w Tarnowie informuje, że w związku z Rozporządzeniami Rady Ministrów z dn. 19.03.2021 i 8.04.2021 r. w sprawie obostrzeń związanych ze stanem epidemii, rozgrywki seniorskie i młodzieżowe w Małopolsce pozostają zawieszone do dn. 18.04.2021 roku.

Do północy 8 kwietnia 2021 r. do organów prowadzących rozgrywki w obu grupach IV ligi i klas okręgowych na terenie Małopolski wpływały dokumenty poświadczające możliwość zgodnego z prawem udziału w rozgrywkach. W IV lidze wschodniej i klasie Okręgowej Tarnów liczba oświadczeń nie była stuprocentowa, tak więc w ligach prowadzonych przez KG MZPN PPN Tarnów nie ma możliwości wznowienia zawieszonych rozgrywek do czasu zmiany
obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej.

IV liga wschodnia:

wpłynęło 13 oświadczeń poprawnych oraz
wpłynęło 1 pismo od klubu, który oświadczył, że drużyna jest amatorska, nie spełnia wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów i nie posiada zawodników na statusie stypendialnym – wszyscy amatorzy oraz
6 klubów nie przysłało żadnej informacji

Klasa okręgowa Tarnów:

wpłynęło 11 oświadczeń o spełnieniu wymogów oraz
wpłynęło 1 oświadczenie, że klub nie jesteśmy w stanie sprostać wytycznym,
– 5 klubów nie przysłało żadnej informacji

Priorytetem Związku pozostaje rozegranie sezonu 2020/21 w pełnym kształcie. Należy jednak brać pod uwagę, że po ewentualnym kolejnym przedłużeniu obostrzeń nie uda się tego dokonać i sezon może zostać zakończony bez rozegrania wszystkich kolejek. Takie rozwiązanie traktowane jest jako ostateczność.

Jednocześnie informujemy, że na mocy regulaminów związkowych wciąż obowiązującym terminem zakończenia sezonu ligowego jest 30 czerwca.