PPN Tarnów przedstawia listę kandydatów na Prezesa MZPN Podokręg w Tarnowie, którzy złożyli w biurze PPN Tarnów oświadczenie o kandydowaniu oraz formularz zgłoszeniowy kandydata.

Formularze poparcia należy dostarczyć kandydatowi lub wysłać skanem na jego adres e-mail.

LISTA KANDYDATÓW:

1.Jerzy Sysło – jerzysyslo@onet.pl

2. Artur Główczyk – aglowczyk@onet.pl

3. Henryk Świerczek

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia delegata na Walne Zebranie (załącznik nr2). Można to zrobić osobiście w biurze PPN Tarnów lub wysłać skan na e-mail: biuro@ppntarnow.pl