Prezes MZPN PPN Tarnów Artur Główczyk odwiedził Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przyjazny Dom” w Tarnowie.

Prezes w imieniu całego Zarządu PPN Tarnów przekazał na ręce Pani koordynator Doroty Moryl upominki i słodycze dla dzieci.

Pani koordynator w imieniu swoim oraz dzieci wręczyła Prezesowi dyplom z podziękowaniami.

Cieszymy się, że choć tak możemy pomóc wychowankom placówki.