Z powodu wycofania się dwóch drużyn, grupy uległy małym modyfikacją.

PPN Tarnów przedstawia podział na grupy w poszczególnych kategoriach wiekowych (skrzat, żak, orlik) oraz terminy, w których dana drużyna w grupie będzie gospodarzem.

Poniżej najważniejsze informacje nt. organizacji rozgrywek dla kategorii skrzat, żak, orlik po zmianach.

Najważniejsze wytyczne z regulaminu:

1. Udział w turniejach organizowanych pod egidą PPN Tarnów jest bezpłatny
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry oraz zgłoszeni w systemie Extranet, w kategoriach od G do E
3. Do obowiązków Klubów należy wprowadzenie składów drużyn w systemie Extranet na 15 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia turnieju (wystarczy przy pierwszym meczu swojej drużyny)
4. Obsługę sędziowską sprawują wspólnie trenerzy rywalizujących ze sobą drużyn
5. Opieki medycznej na turnieju nie może sprawować trener prowadzący drużynę
6. Turnieje rozgrywane są w dni weekendowe, tj. soboty lub niedziele. Rozgrywanie turniejów w innych dniach tygodnia jest możliwe wyłącznie za zgodą wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju.
7. Drużyna, która nie może stawić się na zawody w wyznaczonym terminie ma obowiązek najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju poinformować gospodarza oraz PPN Tarnów o tym fakcie podając przyczynę nieobecności. W przeciwnym razie zostaną zastosowane sankcję wynikające z § 6 pkt.2.5
8. Rozgrywki prowadzone są w grupach, które ustali PPN Tarnów na podstawie poziomu zaawansowania zespołu oraz położenia geograficznego
9. Grupa będzie liczyła 4-5 zespołów w zależności od ilości zgłoszeń. Każda drużyna będzie gospodarzem turnieju.

Wstępne terminy turniejów (istnieje możliwość zmiany daty turnieju po uzgodnienie wszystkich zespołów w danej grupie):

I termin: 30/01 kwiecień/maj
II termin: 14/15 maj
III termin: 28/29 maj
IV termin: 11/12 czerwiec
V termin: 25/26 czerwiec