Komisja ds. Licencji Klubowych MZPN rozpoczyna proces licencyjny dla klubów IV i V ligi oraz klubów awansujących do klas wyższych w sezonie rozgrywkowym 2022/2023.

Informujemy, że zgodnie z „Przepisami Licencyjnymi dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać do Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN do dnia:

  • 15 czerwca 2022 r. – kluby IV, V ligi i klasy okręgowej
  • 30 czerwca 2022 r. – kluby Klasy A, B

Kluby, które uzyskały awans z klasy niższej do wyższej składają wnioski licencyjne nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.

Niezbędne dokumenty licencyjne wraz z załącznikami znajdują się na stronie PPN Tarnów w zakładce DOKUMENTY/LICENCJE KLUBOWE.

Kluby IV i V ligi przesyłają dokumenty pocztą lub skany e-mailem (joanna.sciepura@mzpnkrakow.pl) do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków) z dopiskiem „Licencje klubowe”.

Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B  składają wnioski w macierzystych Podokręgach.

Wysokość opłat administracyjnych za licencję klubową:
1) dla klubów IV ligi – 400 zł
2) dla klubów V ligi – 400 zł
3) dla klubów klasy okręgowej – 350 zł
4) dla klubów klasy A, B – 300 zł
5) dla samodzielnych klubów młodzieżowych – 250 zł

Opłatę licencyjną należy wpłacać na konto macierzystego Podokręgu Piłki Nożnej.