Komisja Gier PPN Tarnów przedstawia poniżej terminarze we wszystkich rozgrywkach przez siebie prowadzonych.

Post będzie aktualizowany po powstaniu nowych terminarzy.

Przypominamy o wprowadzeniu dat i godzin meczów w roli gospodarz na dwa tygodnie przed pierwszym meczem wg regulaminu:

§ 14 pkt 3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i zamieścić w systemie Extranet – w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. Przyjmuje się, że opublikowanie terminarza rozgrywek w systemie Extranet jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy (i późniejsze zmiany terminów) rozgrywania meczów są wiążące dla zainteresowanych klubów.

pkt 4. W przypadku braku terminu, godziny i miejsca zawodów w systemie Extranet, właściwy Wydział/Komisja Gier najpóźniej na 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko drużyny występującej w roli gospodarza wskazane w licencji).

Zmiany terminów meczów można dokonywać na zasadach opisanych w regulaminie:

§ 14 pkt 10. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpisu w systemie Extranet) zmienić datę zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
Jeśli zmiany terminów są dokonywane przez kluby za pośrednictwem systemu Extranet – klub nie ma obowiązku zawiadamiać pisemnie przeciwnika.

Prosimy pamiętać o przemyślanym wpisywaniu terminów w Extranecie, bowiem zapomnienie będzie w nowym sezonie sporo kosztować. Opłata za zmianę terminu w IV i V lidze wynosi 500 zł, w klasie okręgowej, A, B – 300 zł, a w drużynach młodzieżowych, – 200 zł.

TERMINARZE SENIOR:

TERMINARZE MŁODZIEŻOWE:

W rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 Komisja Gier utrzymuje w grupach młodzieżowych termin obligatoryjny na: piątek, sobota, niedziela, poniedziałekW piątek i poniedziałek najwcześniejsza godzina rozpoczęcia mecz to godz. 17:00 – inna godzina możliwa po porozumieniu się klubów.

zmiana czasy 29/30 października

II ligi junior A1, C1, D1 w sezonie 2022/2023 prowadzi PPN Żabno. Wszystkie sprawy :zmian terminów, regulaminów, opłat dyscyplinarnych proszę kierować do PPN Żabno. II liga Junior B1 młodszy została podzielona na dwie grupy: Grupa 1 Tarnów, Grupa 2 Żabno ze względu na dużą ilość zespołów i odległości między zespołami.

Wszystkie najbardziej aktualne terminarze znajdują się w klubowym systemie extranet (kluby24.pzpn.pl) lub na stronie laczynaspilka.pl