W tym roku w zmienionej formule, gdyż pierwsze rundy odbędą się wiosną 2023, tak aby całość rozgrywek zakończyć wczesną jesienią.

Przypominamy, że obowiązkowy udział w rozgrywkach obejmuje drużyny w klasy okręgowej i wyżej. Zespoły A-Klasy mogą zrezygnować z udziału w Pucharze Polski wysyłając pismo z rezygnacją. Zespoły z B-Klasy biorą udział w rozgrywkach po zgłoszeniu chęci udziału.

Zarówno rezygnacje A-Klasowych i zgłoszenia B-Klasowych zespołów prosimy wysłać na adres mailowy biuro@ppntarnow.pl.

Pierwsza runda PP zaplanowana jest na weekend 11/12 marca.

Przypominamy rozgrywki finału PP z poprzedniego roku: