Podokręg Piłki Nożnej w Tarnowie informuje że licencje trenerskie będzie można zabrać z siedziby podokręgu – Szkotnik 2B, we wtorek 24.01 w godzinach 14:00 – 16:00.

Nieodebrane licencje zostaną zwrócone do Krakowa.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 604 695 544