W czwartek o g. 10:00 w siedzibie Podokręg Piłki Nożnej w Tarnowie odbędzie się losowanie I Rundy Pucharu Polski na szczeblu PPN Tarnów.

Przypominamy, że kluby:

  • III-ligowe, IV-ligowe, V-ligowe oraz z klasy okręgowej uczestniczą w rozgrywkach obligatoryjnie;
  • z klasy A mogą zrezygnować z udziału wysyłając pismo do PPN, w przypadku braku pisma o rezygnacji klub uczestniczy w rozgrywkach;
  • z klasy B, aby uczestniczyć w rozgrywkach muszą wysłać swoje zgłoszenie do PPN.

Zgłoszenia i rezygnacje prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@ppntarnow.pl

Ostateczny termin na dokonanie zgłoszenia/rezygnacji to 15.02.2023.


Pierwsza runda PP zaplanowana jest na weekend 11/12 marca.