Poniżej przedstawiamy treści zawarte w komunikacie Komisji Dyscypliny z dnia 03.07.2023 roku.

Kary finansowe orzeczone przez Komisje Dyscypliny MZPN Podokręg w Tarnowie należy wpłacić na konto:

MZPN Podokręg w Tarnowie
Nr. 14 1240 1910 1111 0010 9713 4548

z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 30 dni od daty opublikowania komunikatu.

Od powyższych Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Uchwała nr 21/Z/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Konsekwencje niepłacenia kar finansowych

Drużyna może być zawieszona w rozgrywkach za należności finansowe w stosunku do organu prowadzącego rozgrywki zgodnie z decyzją Wydziału Gier, Komisji Gier tego organu.
Kary pieniężne są nakładane przez Wydziały Dyscypliny, Komisje Dyscypliny organów prowadzących rozgrywki.
Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na zawodników, trenerów, działaczy oraz osoby funkcyjne.