W związku z nową edycją przyznawania licencji klubom na sezony 2024/2025 podaje się terminy składania dokumentów (formularze, oświadczenia, załączniki itp.).

  • 29 maja 2024 r. – kluby IV, V ligi i klasy okręgowej
  • 28 czerwca 2024 r. – kluby Klasy A, B i C oraz samodzielne kluby młodzieżowe

Kluby IV ligi po spełnieniu przepisów licencyjnych otrzymują licencję na jeden sezon rozgrywkowy, a kluby V ligi i niższych klas na dwa sezony.

Kluby, które uzyskały awans z klasy niższej do wyższej składają wnioski licencyjne nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na dwa sezony rozgrywkowe 2024/2025/2026.

Kluby IV ligi  przesyłają dokumenty pocztą do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków) z dopiskiem „Licencje klubowe”.

Kluby V ligi, klasy okręgowej, klasy A, klasy B  składają wnioski w macierzystych Podokręgach.

Wysokość opłat administracyjnych za licencję klubową:
1) dla klubów IV ligi – 500 zł
2) dla klubów V ligi – 400 zł
3) dla klubów klasy okręgowej – 350 zł
4) dla klubów klasy A, B – 300 zł
5) dla samodzielnych klubów młodzieżowych – 150 zł

UCHWAŁY licencyjne PZPN:

1. Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne”

Dokumenty które należy wypełnić:

 2. Uchwała nr 1/Z/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

SKŁAD KOMISJI ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący: Jan Popiołek, tel: +48 501 770 805
Sekretarz: Joanna Ściepura, tel.: +48 510 079 703

Członkowie Komisji Licencyjnej odpowiedzialni za poszczególne Podokręgi:

Adrian Niemiec, tel. +48 660 756 419 – kluby z terenu PPN Tarnów, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Tarnów