W związku z nową edycją przyznawania licencji klubom podaje się terminy składania dokumentów (formularze, oświadczenia, załączniki itp.).

IV liga z terenu MZPN
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 28 maja 2021 r.
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2021/2022 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 10 czerwca 2021 r. beniaminkowie

Kluby klasy okręgowej, klasy A i klasy B oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną – do dnia 15 czerwca 2021 r.
Kluby, które uzyskały awans z klasy niższej do wyższej składają wnioski licencyjne nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na dwa sezony rozgrywkowe 2021/22/23.

UCHWAŁY licencyjne PZPN:

1. Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne”

Dokumenty które należy wypełnić:

 2. Uchwała nr 1/Z/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

SKŁAD KOMISJI ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący: Jan Popiołek, tel: 501 770 805
Sekretarz: Stanisław Dańda, tel.: 12/653 25 66; 693 741 746

Członkowie Komisji Licencyjnej odpowiedzialni za poszczególne Podokręgi:

Jerzy Sysło, tel. 605 061 427 – kluby z terenu PPN Żabno, PPN Tarnów, wszystkie klasy rozgrywkowe oraz samodzielne kluby młodzieżowe z PPN Tarnów i PPN Żabno