ZARZAD:

Artur Główczyk – prezes

Paweł Holcman – v-c prezes

Rafał Sysło – sekretarz

Artur Koza – członek

Adrian Niemiec – członek

KOMISJA GIER

Zbigniew Obruśnik – przewodniczący

Franciszek Strojny – członek

Artur Główczyk – członek

Adrian Niemiec – sekretarz

KOMISJA DYSCYPLINY

Władysław Witek – przewodniczący

Bolesław Dziedzina – członek

Jan Świątek – członek

Jarosław Wroński – sekretarz

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Paweł Płoskonka – przewodniczący

Paweł Krzemiński – wiceprzewodniczący

Piotr Kukułka – sekretarz, obsada sędziów

Sebastian Wiśniowski – szkoleniowiec

Adrian Niemiec – koordynator ds. organizacyjnych

KOMISJA SZKOLENIOWA

Jakub Drwal – przewodniczący

Paweł Węgrzyn – trener kadry trampkarz

Paweł Popiela – II trener kadry trampkarz

Sebastian Greń – trener kadry młodzik

Robert Dziubak – II trener kadry młodzik

Artur Koza – członek

Paweł Holcman – członek

Mateusz Salwa – członek