ZARZAD:

Jerzy Sysło – prezes

Tadeusz Hajdo – v-c prezes

Artur Główczyk – członek

Ryszard Frączek – członek

Robert Truchan – członek

KOMISJA GIER

Zbigniew Obruśnik – przewodniczący

Franciszek Strojny – członek

Artur Główczyk – członek

Adrian Niemiec – sekretarz

KOMISJA DYSCYPLINY

Władysław Witek – przewodniczący

Bolesław Dziedzina – członek

Jan Świątek – członek

Jarosław Wroński – sekretarz

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Paweł Płoskonka – przewodniczący

Paweł Krzemiński – wiceprzewodniczący

Piotr Kukułka – sekretarz, obsada sędziów

Sebastian Wiśniowski – szkoleniowiec

Adrian Niemiec – koordynator ds. organizacyjnych