REGULAMINY:

Rozgrywek:

Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2023/2024

Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 2023/2024

Regulamin rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu MZPN na sezon 2023/2024

Aneksy do regulaminów:

Aneks do Regulaminu Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas seniorów na sezon 2023/2024

Aneks do regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików na sezon 2023/2024 (Wiosna 2024)

Uchwały:

Uchwała Zarządu MZPN z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych (aktualizacja 11 marca 2024)

Uchwała z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmiany przynależności klubowej

Uchwała z dnia 15 czerwca 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

Uchwała z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika (miedzy 24 – 28 rokiem życia)

Uchwała z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku z późniejszymi poprawkami Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek piłki nożnej

Kalkulator wyliczania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika wolnego