Komisja sędziowska PPN Tarnów, informuje o rozpoczęciu zapisów na kurs sędziowski. Na zgłoszenia czekamy do 31.01.2021 roku.

Spróbuj swoich sił w roli sędziego i #ZostańSędzą. Zapraszamy kobiety, dorosłych, piłkarzy, studentów, uczniów…

Kandydaci na sędziów powinni spełniać następujące wymagania:
– sprawność fizyczna,
– złożyć oświadczenie o niekaralności,
– ukończone 16 lat,
– minimum średnie wykształcenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
– wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

– wypełnić i wysłać skany (pdf) poniższych dokumentów z podpisami na adres: biuro@ppntarnow.pl

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY!