Komisja ds. Licencji Klubowych MZPN rozpoczęła proces licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych oraz klubów awansujących do klas wyższych w sezonie rozgrywkowym 2024/2025.

IV liga z terenu MZPN
Dokumenty należy przesyłać wraz z opłatą na konto Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Nr rachunku bankowego: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289
w terminie:
a) do 29 maja 2024r.
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2024/2025 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 28 czerwca 2024 r. beniaminkowie (zalecamy wcześniejsze przygotowanie dokumentów)

V liga z terenu MZPN
Dokumenty należy przesyłać wraz z opłatą do macierzystego Podokręgu w terminie:
a) do 29 maja 2024 r.
V liga otrzymała licencje na dwa sezony 2024/2025 i 2025/2026. W przypadku przyznanej licencji tylko na sezon 2024/2025, obowiązuje procedura licencyjna na sezon 2024/2025 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 28 czerwca 2024 r. beniaminkowie

Klasa Okręgowa
Dokumenty należy przesyłać wraz z opłatą do macierzystego Podokręgu w terminie:
a) do 15 czerwca 2024 r.
Klasa Okręgowa otrzymuje licencje na dwa sezony 2024/2025 i 2025/2026 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 28 czerwca 2024 r. beniaminkowie

Klasy A, B, C i rozgrywki młodzieżowe
Dokumenty należy przesyłać wraz z opłatą do macierzystego Podokręgu w terminie:
a) do 28 czerwca 2024r.
Klasa A, B oraz młodzieżowe otrzymują licencje na dwa sezony 2024/2025 i 2025/2026 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 28 czerwca 2024 r. beniaminkowie

Odbiory boisk i infrastruktury sportowej w sezonie 2024/2025
Odbioru obiektu piłkarskiego muszą dokonać kluby występujące w rozgrywkach IV i V ligi, które otrzymały odbiory na jeden sezon oraz z KO, Klasy A, B, C.
Obowiązkowej weryfikacji podlegają obiekty, w których w poprzednim procesie licencyjnym stwierdzono istotne usterki oraz obiekty klubów awansujących z klasy niższej do wyższej.

Kluby awansujące do IV i V ligi, klas okręgowych, klas A, B i C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną nie później niż 5 dni po zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na sezon rozgrywkowy 2024/2025 (IV liga), a pozostałe na dwa sezony 2024/2025/2026.


Niezbędne dokumenty licencyjne wraz z załącznikami znajdują się na stronie PPN Tarnów w zakładce DOKUMENTY/LICENCJE KLUBOWE.

Kluby V ligi, klasy okręgowej, klasy A, klasy B  składają wnioski w macierzystych Podokręgach.

Wysokość opłat administracyjnych za licencję klubową:
1) dla klubów IV ligi – 500 zł
2) dla klubów V ligi – 400 zł
3) dla klubów klasy okręgowej – 350 zł
4) dla klubów klasy A, B – 300 zł
5) dla samodzielnych klubów młodzieżowych – 150 zł

Opłatę licencyjną należy wpłacać na konto macierzystego Podokręgu Piłki Nożnej.